Sub Weapon

Icon คำอธิบาย เพิ่มเติม
ระเบิดที่ปาออกไปแล้วจะกลิ้งตามแรงโน้มถ่วง ก่อนจะระเบิดออก
ระเบิดลูกโป่ง ที่ปาออกไปแล้วจะระเบิดทันทีเมื่อรับการกระแทก
ระเบิดที่ปาออกไปแล้วจะติดที่จุดที่โดนกระแทกใส่ทันที ก่อนจะระเบิดออก
ระเบิดที่ไหลตามพื้นไปก่อนจะระเบิดออก สามารถกำหนดระยะเวลาระเบิดได้ โดยการกด L ค้าง หากกดค้างก่อนปล่อย จะทำให้ระเบิดไหลใกล้ตัว ระเบิดไวขึ้น และแรงยิ่งขึ้น
ระเบิดที่ปาออกไปแล้วจะเดินตามศัตรูที่มองเห็นระยะรอบตัวระเบิด เมื่อถึงตัวศัตรูจะระเบิดออก
ระเบิดที่ปาออกไปใส่กำแพง แล้วจะติด และพ่นสีใส่จุดนั้นเป็นวงกลม ไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ปาจะถูกกำจัด หรือระเบิดถูกทำลายทิ้ง เมื่อติดไปเรื่อยๆ สีจะเริ่มออกน้อยลง
ระเบิดกับดักวางซ่อนไว้บนพื้นได้สองจุดสูงสุด บนหมึกของตัวเอง เมื่อศัตรูเดินมาเหยียบจะเกิดการระเบิดขึ้น และติดสถานะโดน Marking ให้เพื่อนร่วมทีมเห็น ถูกทำลายได้ หากโดนสีของศัตรู วางได้สูงสุด 3 จุด
ระเบิดหมอกควันพิษ เมื่อศัตรูเข้าไปอยู่ จะเดินช้าลง จำนวนหมึกในหลอดจะลดลงเรื่อยๆ และไม่สามารถชาร์จสีได้
ซ็นเซอร์ที่ปาออกไป ระเบิดออกเป็นวงกว้างชั่วครู่นึง หากศัตรูที่อยู่หรือเดินเข้ามาโดน จะถูก Mark ให้ในทีมทราบถึงตำแหน่งได้ระยะหนึ่ง
กำแพงม่านสี จะสามารถป้องกันการโจมตีจากศัตรูฝั่งตรงข้ามของม่านได้ชั่วคราว หากโดนยิงใส่กำแพงเรื่อยๆจะถูกทำลายได้
จุดสัญญานที่เมื่อวางแล้ว เพื่อนร่วมทีมสามารถกระโดดลงมาที่จุดสัญญานได้ทันที เมื่อกระโดดลงมาแล้ว จุดสัญญานจะหายไปทันที และถูกทำลายได้ สามารถวางได้สูงสุด 3 จุด

Comments

Copied title and URL