ประสิทธิภาพของ Sub Power Up

Sub Power Up
サブ性能アップ
เพิ่มความสามารถของอาวุธรองให้ดีขึ้น และขว้างได้ไกลขึ้น

 

Sub Power Up นั้นไม่ได้หมายความว่า Sub Weapon จะแรงขึ้น แต่เพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของ Sub Weapon ยิ่งขึ้นในหลายๆทาง ดังต่อไปนี้

Splat Bomb
スプラッシュボム
ระยะขว้างไกลขึ้น 1 เมตร
Suction Bomb
キューバンボム
ระยะขว้างไกลขึ้น 1 เมตร
Burst Bomb
クイックボム
ระยะขว้างไกลขึ้น 1 เมตร
Curling Bomb
カーリングボム
ความเร็วในการไหลมากขึ้น และไหลได้ไกลขึ้น 1 เมตร
หากชาร์จปล่อยระยะใกล้ จะทำให้ระเบิดออกไวขึ้น
Auto Bomb
ロボットボム
ระยะขว้างไกลขึ้น 1 เมตร
หากขว้างไปในจุดที่ไม่มีเป้าหมาย จะระเบิดไวขึ้น
Ink Mine
トラップ
ความกว้างของกับดักกว้างขึ้นเล็กน้อย
Poison Mist
ポイズンミスト
ระยะขว้างไกลขึ้น 1 เมตร
Point Senser
ポイントセンサー
ระยะขว้างไกลขึ้น 1 เมตร
Splat Wall
スプラッシュシールド
เพิ่มพลังป้องกันขึ้นเล็กน้อย
หากขว้างลงพื้นที่จุดยืน จะกระเด้งไปด้านหน้าไกลขึ้นเล็กน้อย
Sprinkler
スプリンクラー
เพิ่มระยะเวลาในการพ่นสีแบบปกติให้นานยิ่งขึ้น
ปกติแล้ว เมื่อเกิน 18 วินาทีไปแล้ว จะพ่นเบาลงมาก
Squid Beacon
ジャンプビーコン
กระโดดลง Beacon ได้ไวยิ่งขึ้น

 

Comments

Copied title and URL