ความสามารถของ Special Power Up

 Special Power Up
スペシャル性能アップ
เพิ่มประสิทธิภาพ ของ Special เช่น Target Lock ของ Tenta Missile
เพิ่มระยะของ Splashdown เป็นต้น

 

ความสามารถ Special Power Up นั้น ไม่ได้มีความหมายว่า เพิ่มความแรงของ Special แต่อย่างใด

แต่มันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ Special ดังนี้

Inkjet
ジェットパック
เพิ่มระยะเวลาในการใช้ Special ให้นานขึ้น
Sting Ray
ハイパープレッサー
เพิ่มระยะเวลาในการใช้ Special ให้นานขึ้น
Ink Armor
インクアーマー
เพิ่มระยะเวลาในการใช้ Special ให้นานขึ้น
Ink Storm
アメフラシ
เพิ่มระยะเวลาในการใช้ Special ให้นานขึ้น
Bomb Launchers
ボムピッチャー
เพิ่มระยะเวลาในการใช้ Special ให้นานขึ้น
Baller
イカスフィア
เพิ่มความคงทนลูกบอลให้ทนการโดนยิงต่อต้านได้มากขึ้น
Tenta Missiles
マルチミサイル
เพิ่มขนาดความกว้างของ Lock On ให้มากขึ้น
Splashdown
スーパーチャクチ
เพิ่มความกว้างของพื้นที่เล็กน้อย และเพิ่มความแรงของศัตรูที่โดนอยู่ริมวงให้มากขึ้น

วงสีเหลือง หมายถึง ระยะที่โดน Overkill แน่นอน

Follow Zepia
Zepia no Ajito

Comments

タイトルとURLをコピーしました