Splatoon ภาษาไทย

Games

ความรู้สึกหลังเล่น Splatoon 2 มาได้ 9 วัน

นี่เป็นแค่การเขียนระบายอารมณ์ในหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเกมที่ผมค่อนข้างรักเลย ก่อนอื่นก็ต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมถือว่าเป็น...
Copied title and URL