OBS NDI

Trick & Tech

Perfect กว่าเดิม!? วิธีสตรีมสองเครื่องด้วย NDI เฟรมไม่ตก เสียงตรงแน่นอน

ก่อนหน้านี้มีเขียนสอนการใช้ NDI ไปแล้ว ตอนนั้นก็เป็นช่วงแรกๆที่หัดใช้ NDI หลังเขียนแล้วใช้มาซักพักก็เริ่มพบปัญหาขึ้นมาเช...
Copied title and URL