เสียงรบกวน

Uncategorized

มารยาทในการอยู่ร่วมกันของสังคม Voice Chat & วิธีแก้ปัญหา

ในยุคสมัยนี้เวลาเล่นเกม ส่วนใหญ่ใครๆก็จะใช้โปรแกรม Voice Chat กัน เพื่อสื่อสารเวลาเล่นเกม หรือ พูดคุยกัน คนที่ใช้มานานแล...
Copied title and URL