ฟอร์แมตคอม

Trick & Tech

รู้สึกรำคาญที่ต้องแบ๊คอัพไฟล์ก่อนฟอร์แมตคอม? ก็ย้ายตำแหน่งเก็บไฟล์ตั้งแต่แรกเลยสิ!

เมื่อพูดถึง ฟอร์แมตคอม & ลงวินโดว์ใหม่ & ล้างเครื่อง แล้วแต่วิธีพูดของแต่ละคน แต่ความหมายนั้นเหมือนกัน มักจะมีคำพูดที่ตา...
Copied title and URL