x264

Trick & Tech

ลองเปลี่ยนจากสตรีม NVENC H.264 มาเป็น QSV H.264 แทนดู

โดยปกติเราใช้เซ็ตติ้ง 1080p&60fps และ NVENC H264 + 6000kbps(+320kbps) ในการสตรีม บนสเปคคอม i7-8700k ram 32gb RTX3080 และ...
Copied title and URL