Super Update

Games

Splatoon 2 มีประกาศอัพเดทใหญ่แฮะ

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) ทาง Splatoon Official มีประกาศในทวิตเตอร์ตอนเช้าว่า จะมีเผยข้อมูลอัพเดทใหญ่ในเวลา 5 ทุ่ม ( 3 ...
Copied title and URL