Live Streaming

Trick & Tech

วิธีใช้ OBS Studio

บทความนี้ ถูกเขียนขึ้นมาซักพักแล้ว อาจจะทำให้หน้าตาของโปรแกรมนั้นอาจจะต่างกันบางจุด แต่หลักการ การใช้งานก็จะเหมือนเดิมหม...
Trick & Tech

แนวทางการตั้งค่าสตรีมมิ่งให้เหมาะสม ในแบบของ Men9CH

Edit : สำหรับผู้ที่อยากจะถามเรื่อง Spec การตั้งค่าสตรีมมิ่ง กรุณาไล่อ่านในคอมเม้นของผู้อื่นที่เข้ามาถามก่อนนะครับ เพราะว...
Copied title and URL