Live ไม่ให้มีเสียง Discord

Trick & Tech

วิธีตั้งค่าไม่ให้เสียงคุย Discord&TeamSpeak หรือ ฟังเพลงขณะ Live แล้วเข้า Live ไปด้วย

EDIT : ไปอ่านวิธีใหม่เลยนะครับ ง่ายกว่ามากๆ ตามนี้ครับ เคยเขียนวิธีการทำแบบนี้ไปเมื่อหลายปีก่อนแล้ว มีคนถามเข้ามามาก ...
Copied title and URL