DECO*27

เพลง

DECO*27 愛言葉2 แกะเนื้อเพลง เอาไว้ร้องเล่นๆ >w

แบบว่า ชอบเพลงนี้มาก จริงๆแล้ว เป็นแฟนเพลงของ DECO*27 มาตั้งแต่ 5 ปีก่อนแล้ว ตอนนั้นชอบ Ai Kotoba ที่เปิดตัวออกมาครั้งแร...
Copied title and URL