Bouyomi-Chan

Trick & Tech

วิธีทำให้บอทอ่านแชทบน Twitch ให้ฟัง โดยไม่จำเป็นต้องอ่านเอง

เราเชื่อว่ามีสตรีมเมอร์หลายๆคน ที่ไม่มีจอคอมหลายจอ มีเพียงจอเดียว บางทีเราก็อยากจะสตรีมไปอยากอ่านคอมเม้นของคนที่มาดู Liv...
Copied title and URL