Bitrate

Trick & Tech

แนวทางการตั้งค่าสตรีมมิ่งให้เหมาะสม ในแบบของ Men9CH

Edit : สำหรับผู้ที่อยากจะถามเรื่อง Spec การตั้งค่าสตรีมมิ่ง กรุณาไล่อ่านในคอมเม้นของผู้อื่นที่เข้ามาถามก่อนนะครับ เพราะว...
Copied title and URL