เนื้อเรื่อง Splatoon

Games

Splatoon 2 prologue

ครั้งนี้เอาเนื้อเรื่องหลักของ Splatoon 1 มาเขียน และ เนื้อหา ก่อนเริ่มภาค 2 มาเขียนให้อ่านกันครับโดยจะเขียนเฉพาะ Story น...
Copied title and URL