โบนัส EXP หลังจบการแข่งขัน

โบนัส EXP พิเศษสีม่วง จะขึ้นหลังจากใช้อาวุธเดิมต่อไปเรื่อยๆ

จะขึ้นเมื่อชนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จะมีการเก็บค่า チョーシ แสดงอยู่ด้านข้าง เวลารอห้อง

สามารถเก็บได้ต่อเนื่องดังนี้ (ตันที่ 20.0)

5.0 ได้โบนัส EXP 3000

10.0 ได้โบนัส EXP 4500

15.0 ได้โบนัส EXP 6000

20.0 ได้โบนัส EXP 7500

หากเปลี่ยนอาวุธกลางคัน จะกลับไปเริ่มที่ 1 ใหม่ทันที

Comments

Copied title and URL