วิธีเปลี่ยนทรงผม

ขอลงโฆษณาไว้จ่ายค่าเช่าเว็บหน่อยนะค้าบบ

เข้ามาที่หน้าเปลี่ยนอาวุธ จากนั้นเลือกไปที่เมนู อื่นๆ ด้านขวาสุด

จากนั้นเลือกไปที่แถบที่ 3 จะสามารถเลือกทรงผมและกางเกงซับในได้

 

ไม่สามารถเปลี่ยนเพศ สีผิว สีลูกตา ได้ ต้องลบเซฟเกมเท่านั้น

ขอลงโฆษณาไว้จ่ายค่าเช่าเว็บหน่อยนะค้าบบ
Follow Zepia
Zepia no Ajito

Comments

Copied title and URL