แปลเมนูภาษาญี่ปุ่น

ขอลงโฆษณาไว้จ่ายค่าเช่าเว็บหน่อยนะค้าบบ

เนื่องจากมีผู้ติดตาม สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับภาษาในเกม เนื่องจากซื้อเกมเวอร์ชั่นญี่ปุ่นมาเล่น

ในโพสนี้ ผมจะแปลเกี่ยวกับข้อมูลในหน้าOption ที่ควรรู้ทั้งหมดให้ทราบครับ

ขอลงโฆษณาไว้จ่ายค่าเช่าเว็บหน่อยนะค้าบบ
Follow Zepia
Zepia no Ajito
Copied title and URL